พื้นที่ชั้น 2 เป็นส่วน Zakka Gallery

ที่เราออกแบบเรียบง่ายสไตล์นอร์ดิค การได้มองผ่านช่องแสงทางหน้าต่างรอบๆห้อง

ทำให้ได้รู้สึกเป็นจุดเชื่อมโยงหนึ่งกับธรรมชาติโดยรอบ

มีขนาดห้อง 3.5*7 เมตร (ประมาณ 24 ตารางเมตร)

Zakka Gallery room size : 3.5*7 m (about 24 sqm)